CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG PST THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ 

Điện thoại: 0274 3763 632 or 0903 898 723

Hotline: 0909 057 756

Email:pst.nhansụ@psteng.com

icon icon icon