TÍN

  • Chữ Tín là một trong những điều mà  Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường PST đặt lên vị trí hàng đầu.
  • Chúng tôi nhận thức được rằng bảo vệ chữ Tín là bảo vệ danh dự không chỉ của cá nhân từng người mà nó là bộ mặt là danh dự và là sự kết tinh trí tuệ tập thể của công ty.

TÂM

  • Trong kinh doanh chữ Tâm là điều mà chúng tôi đã, đang và sẽ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh của mình. Điều này được thể hiện qua mọi chính sách nhất quán của công ty, luôn coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công trong kinh doanh.

TRÍ

  • Công ty chúng tôi luôn chủ trương không ngừng nỗ lực, không ngừng học hỏi, luôn coi trọng nhân tố sáng tạo là tiền đề để bức phá. Vì vậy PST Company đặt chữ Trí là hạt nhân lãnh đạo cho toàn bộ những chính sách đào tạo cho nhân viên của mình cả về Trí tuệ và Đạo đức sống.
icon icon icon