CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO BÌNH DƯƠNG

Nghành nghề: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế.

A/ HỆ THỐNG HÚT BỤI XƯỞNG CHÀ NHÁM                                                                                        Giá trị dự án: 715.000.000VNĐ.                                                                                                        

1. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018

 • Nội dung dự án : Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống hút bụi xưởng chà nhám.
 • Năng suất dự án: Tổng công suất hút bụi: lưu lượng L=110.000m3/h.

2. Thiết bị : 

 • Hệ thống trung tâm: (Optiflow) dài L=25mét/hệ thống;
 • Quạt ly tâm: L= 30.000m3/h; P= 3.300Pa; N= 50Hp/ 3 bộ; 
 • Bộ lọc Filter túi vải rung giũ khí nén L= 90.000m3/h/ 1 bộ;

B/ HỆ THỐNG HÚT BỤI CHO XƯỞNG.                                                                                                    Giá trị dự án: 952.600.000VNĐ

1. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017

 • Nội dung dự án : Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống hút bụi cho xưởng 2017, quạt 75Hp. 
 • Năng suất dự án: Lưu lượng hút L = 122.000m3/h

2. Thiết bị : 

 • Hệ thống trung tâm: (Optiflow) dài L=24mét/hệ thống;
 • Quạt ly tâm: L= 38.000m3/h; P= 3.300Pa; N= 75Hp/ 2 bộ.
 • Bộ lọc Filter túi vải rung giũ khí nén L= 80.000m3/h/ 1 bô.

 

C/ HỆ THỐNG HÚT BỤI XƯỞNG 4                                                                                                           Giá trị dự án: 935.286.000VNĐ.

1. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016

 • Nội dung dự án: Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống hút bụi cho xưởng 4.
 • Năng suất dự án: Tổng công suất hút bụi cho  xưởng 4 lưu lượng L= 30.000m3/h.

2. Thiết bị : 

 • Hệ thống trung tâm: (Optiflow) dài L=24mét/ 1 hệ thống;
 • Quạt ly tâm: L= 330.000m3/h; P= 3.300Pa; N= 60Hp/ 2 bộ; 
 • Bộ lọc Filter túi vải rung giũ khí nén L= 80.000m3/h/ 1 bộ
 • Silo chứa bụi : D 1500x1500x 3000mm/ 1 bộ

D/ HỆ THỐNG HÚT BỤI GỖ TRUNG TÂM XƯỞNG 1                                                                              Giá trị dự án: 465.960.000 VNĐ.

1. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2014

 • Nội dung dự án: Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống hút bụi trung tâm cho xưởng 1.
 • Năng suất dự án: Tổng công suất hút bụi cho xưởng 1: lưu lượng L=108.000m3/h.

2. Thiết bị : 

 • Quạt ly tâm: L= 33.000m3/h; P= 3.000Pa; N=  60Hp/ 1 bộ; 
 • Bộ lọc Filter túi vải rung giũ khí nén L= 70.000m3/h/ 1 bộ;

​​​​​​​

E/ HỆ THỐNG HÚT BỤI                                                                                                                              Giá trị dự án: 969.298.917VNĐ.

1. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2013

 • Nội dung dự án: Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống hút bụi.
 • Năng suất dự án: Tổng công suất hút bụi: lưu lượng L=91.000m3/h

2. Thiết bị : 

 • Hệ thống trung tâm: (Optiflow) dài L=25mét/ 1 hệ thống;
 • Quạt ly tâm: L= 24.000m3/h; P= 3.300Pa; N=  50Hp/ 2 bộ; 
 • Bộ lọc Filter túi vải rung giũ khí nén L= 38.000m3/h/ 1 bộ;

Hình ảnh về dự án

 

​​​​​​​

icon icon icon