CÔNG TY TNHH SCANSIA PACIFIC

Nghành nghề: Sàn xuất và xuất khẩu đồ gỗ.

A/ HỆ THỐNG HÚT BỤI NHÀ XƯỞNG CHÍNH VÀ NHÀ XƯỞNG RA GỖ.                                     Giá trị dự án: 6.187.618.800 VNĐ.

1. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017

  • Nội dung dự án : Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống hút bụi dạng Optyflow và bộ lọc Rung Giũ Khí Nén.
  • Năng suất dự án: Tổng công suất hút bụi: lưu lượng L=97.000m3/h.

2. Thiết bị : 

  • Hệ thống trung tâm: (Optiflow) dài L=72mét/2 hệ thống;
  • Quạt ly tâm: L= 42.000m3/h; P= 3.300Pa; N= 75Hp/ 2 bộ; 
  • Bộ lọc Filter túi vải rung giũ khí nén: L= 90.000m3/h/ 1 bộ; Cyclone D1300/ 1 Cụm.
  • Silo chứa bụi : D 4.876x 5.916x 13.311mm / 1 bộ

                                                                                                                                                                                                      

B/ HỆ SILO CHỨA XƯỞNG 1A.                                                                                 Giá trị dự án: 447.495.400 VNĐ.

1. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018

  • Nội dung dự án : cung cấp và lắp đặt hệ silo chứa xưởng 1a.
  • Năng suất dự án: Lưu lượng hút L = 12.000m3/h

2. Thiết bị : 

  • Quạt hướng trục: L= 12.000m3/h; P= 2.790Pa; N= 15KW/20Hp/ 1 bộ; 
  • Silo chứa bụi: D 4.840x 5.800x 6000mm / 1 bộ

Hình ảnh về dự án

 

icon icon icon