CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN CÔNG NGHỆ CAO BISON.

Nghành nghề: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

A/ HỆ THỐNG HÚT BỤI VÀ BỘ LỌC RUNG GIŨ KHÍ NÉN                                                                                               Giá trị dự án: 2.288.146.000 VNĐ.

1. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017

  • Nội dung dự án : Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống hút bụi và bộ lọc Rung Giũ Khí Nén.
  • Năng suất dự án: Tổng công suất hút bụi cho xưởng 1: lưu lượng L=90.000m3/h.

2. Thiết bị : 

  • Quạt ly tâm: L= 44.000m3/h; P= 3.300Pa; N= 75KW/100Hp/bộ; 
  • Bộ lọc Filter túi vải: PE L= 4.000mm; D155mm.
  • Silo chứa bụi: D 3.000x4500x9.000mm/ 1 bộ.

Một số hình ảnh về kết quả thi công, lắp đặt

icon icon icon