CÔNG TY TNHH KIM PHONG

Nghành nghề: Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.

A/ CẢI TẠO TỔNG THỂ HỆ THỐNG HÚT BỤI THEO PHƯƠNG ÁN LẮP 2 OFTYFLOW                                                           Giá trị dự án: 4.847.176.000 VNĐ

1. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2015

  • Nội dung dự án : Thiết kế, chế tạo và cải tạo tổng thể hệ thống hút bụi theo phương án lắp 2 oftyflow;
  • Năng suất dự án: Tổng công suất hút bụi cho  xưởng : lưu lượng L=120.000m3/h.

2. Thiết bị : 

  • Hệ thống trung tâm: (Optiflow) dài L=70 mét (2 bộ).
  • Quạt ly tâm: L= 50.000m3/h; N= 100HP; P=3300Pa 
  • Bộ lọc Filter túi vải rung giũ khí nén L= 42.000m3/h/ 1 bộ.

B/ NÂNG CẤP HỆ THỐNG HÚT BỤI - LẮP THÊM 1 OPTYFLOW VÀ BỔ SUNG FILTER RUNG GIŨ KHÍ NÉN 3 MODUL                  Giá trị dự án: 1.947.820.000 VNĐ.

1. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017

  • Nội dung dự án : Thiết kế, chế tạo và nâng cấp hệ thống hút bụi;
  • Năng suất dự án: Tổng công suất hút bụi cho  xưởng : lưu lượng L=120.000m3/h.

2. Thiết bị : 

  • Hệ thống trung tâm: (Optiflow) dài L=70 mét (2 bộ).
  • Quạt ly tâm: L= 60.000m3/h; N= 75KW; 
  • Bộ lọc Filter túi vải rung giũ cơ L= 4.000m3/h/ 1 bộ.

 

icon icon icon